Lesotho Highlands Adventure

Uitdagende routes, ruige natuur en unieke cultuur ver weg van de beschaving.

Kosten: R 21 250.00 per persoon

Bekijk reis

Lesotho is een koninkrijk ingesloten door Zuid Afrika en is iets kleiner dan Nederland.

Het laagste punt in Lesotho ligt op 1400 meter wat Lesotho het land met het hoogste lage punt in de wereld maakt.

Het is een ruig land met volop uitdagingen voor de ervaren mountain biker.

Dankzij de ondersteuning van onze 4x4 kunnen we de mooiste natuurlijke paden in de afgelegen gebieden rijden en een unieke culturele ervaring bieden.

DagOmschrijvingAfstandKlimmenAfdalenMaaltijden
1Aankomst en Transfer---
2Afriski Trails25 - 30 km 1 200m1 500mO L
3Motete Monster73 km2 800m3 500mO L
4Katse Amble50 km1 300m1 200mO L
5Thaba Tseka Summit Trail62 km1 250m1 150mO L
6The Mast Trail60 km1 200m1 750mO L
7Trail into the Abbys68 km2 300m2 300mO L
8Transfer naar Durban---
Maaltijden: O = Ontbijt  L = Lunch
Diner bij deze tour is niet inclusief maar kan genoten worden in de lokale restaurants bij de overnachting. Kosten voor de deelnemer.
Totalen: Afstand: 365 km
Klimmen: 11 200 meter
Dalen: 11 800 meter.

De afstanden en tijden zijn indicatief en afhankelijk van de omstandigheden.

1

Dag 1

Aankomst in Johannesburg en transfer naar Lesotho

We onmoeten elkaar op het vliegveld in Johannesburg vanwaar we met de bus naar de grens van Lesotho gaan.

Na de grens formatiteiten gaan de naar het Afriski Resort op 3000 meter. Hier brengen we de avond door en kunnen we het lokale eten en bier proeven.

2

Dag 2

Afriski Trails

Details: Rit: 20 - 25km ~ Klimmen: 700m ~ Dalen: 700m

Na het ontbijt beginnen we rustig op de fiets om te wennen aan de hoogte.

Het Afriski Resort heeft diverse routes voor alle niveaus en er is ook een skilift voor degene die liever hun krachten sparen voor de komende dagen.

In de chalets wordt lunch geserveerd en in de middag ben je vrij om te rijden of voor te bereiden voor de komende dagen.

3

Dag 3

Motete Monster

Details: Rit: 73km ~ Klimmen: 2800m ~ Dalen: 3500m

De afstand voor vandaag lijkt niet veel maar vanwege de 2800 meter klimmen ligt het gemiddelde laag en wordt het een zware dag.

We beginnen over verlaten pony paden vol met rotsen.

Als we dichter bij de lokale bevolking komen worden de paden meer gebruikt en kan het tempo omhoog.

De route is niet bereikbaar met een 4x4 dus we moeten alle proviand meenemen voor de hele dag.

Afhankelijk van de konditie van de rijders is er een optie om na 40 kilometer naar de volgauto te rijden en direct naar de accomodatie voor de komende nacht te gaan.

De sterkere rijders kunnen de volledige afstand rijden naar Motebong Village aan de Noord kant van de Katse Dam.

4

Dag 4

Katse Amble

Details: Rit: 50km ~ Klimmen: 1300 ~ Dalen: 1200m

Vandaag is een van de makkelijke dagen met meer paden dan single track.

Dat neemt niet weg dat er nog steeds flink geklommen moet worden in de ijle lucht.

We rijden door voor Lesotho begrippen bevolkte gebieden, maar zeker niet vergelijkbaar met de Randstad.

Vandaag is de kans op interactie met de lokale bevolking het grootst en dit geeft zeker wat hart verwarmende momenten.

We volgen de kontouren van de Katse Dam met spectaculair uitzicht over de waterwerken van Lesotho.

De imposante damwand en het Katse Hotel aan de andere kant van de dam zijn ons eindpunt voor vandaag.

5

Dag 5

Thaba Tseka Summit Trail

Details: Rit: 62km ~ Klimmen: 1250m ~ Dalen: 1150m

Na een paar kilometer op een landweg gaan we verder op een ruig pony pad door valley van de Kholo-Ntso Rivier.

Naar mate we dichter bij de oorsprong van de rivier komen wordt de route steiler.

Het laatste stuk naar het Thaba Tseka Plateau zal er ook een stukje gelopen moeten worden.

Hier heerst absolute rust en eenzaamheid. De fameuze herders die je op de meest afgelegen plekken tegenkomt zie je zelfs hier niet.

Na het plateau volgt een uitdagende afdaling die weer gevolgd wordt door een klim.

Dit is de laatste klim voor vandaag en brengt ons naar Thaba Tseka waar we slapen in het Buffalo Hotel.

6

Dag 6

The Mast Trail

Details: Rit: 60km ~ Klimmen: 1200 ~ Dalen: 1750m

Dit wordt een spectaculaire dag. We beginnen echter met een klim op de weg.

Hierna gaan we een gravelweg op die langzaam overgaat in een ruig rotspad.

We doorkruisen een prachtig landschap dat dateerd uit het tijdperk van het historische super continent Gondwana.

Na 30 kilometer zijn er weer de eerste tekenen van beschaving.

Na een paar vlakke kilometres gaan we via een snelle afdaling naar de Mantsonyane Vallei.

Daar wacht de de volgauto met een wel verdiende verfrissing.

De volgauto brengt ons naar Marakabei, een rustieke lodge aan de Senqunyane Rivier

7

Dag 7

Trail into the Abyss

Details: Rit: 68km ~ Klimmen: 2300m ~ Dalen: 2300m

Rijders die gisteren genoten hebben gaan vandaag zeker weer een prachtige dag beleven.

De route loopt over een heuvelrug tussen de Mantsonyane Rivier en Sengunyane Rivier.

Naar mate we verder van de beschaving gaan wordt de route uitdagender met als hoogte punt de spectaculaire afdaling naar de Senqunyane vallei.

De klim om de vallei weer uit te komen is een mix van rijden, lopen en klauteren.

Na de klim slingert de route door de tarwevelden richting Semonkong.

Na nog een paar korte maar steile klimmetjes en afdalingen komen we bij de Semonkong Lodge en zit de dag op de fiets er weer op.

8

Dag 8

Transfer

Na een ontspannen ontbijt is het tijd om afscheid te nemen van Lesotho en de Maluti Mountains.

Een prachtige rit van ongeveer 5 uur brengt ons weer op het vliegveld van Durban.

Hier nemen we afscheid van elkaar en gaat ieder zijn weg naar huis of verder op vakantie in Zuid Afrika.

Nivo 4

(van 1 tot 5):

Uitdagend

Deze tour is voor ervaren mountainbikers met een goede konditie.

Kosten: R 21 250.00

(Zie ook onze voorwaarden)

Minumum aantal deelnemers: 8
Beste reistijd: September tot April
Let op: Onze gidsen zijn ervaren mountain bikers met de nodige technische kennis om onderweg reparaties uit te voeren.

Wij hebben de meest gangbare onderdelen bij ons die tegen kostprijs gebruikt kunnen worden, het is echter de verantwoordelijkheid van de rijder om zijn fiets rijdbaar te houden.

Als je zelf je fiets meebrengt moet deze in goede conditie zijn. Als er specifieke onderdelen op je fiets zitten, zoals bijvoorbeeld een derraileur hanger, dan graag een reserve onderdeel meenemen.

Helm verplicht.

Helm verplicht.

Kosten: R 21 250.00 per persoon

Fietshuur:

Omdat dit een vrij technische route is, raden wij aan om met je eigen fiets te rijden want dat is de fiets waar je aan gewend bent.

Vrijwel alle luchtvaartmaatschappijen beiden de optie om je fiets mee te nemen.

Inbegrepen: 6 dagen mountain biken
7 nachten accomodatie
Toegang tot de routes
Maaltijden als beschreven (6 x ontbijt, 6 x lunch)
Snacks, water en frisdrank tijdens de stops onderweg
Begeleiders, gidsen, chauffeur en auto voor baggage en ondersteuning
Transfers van de luchthaven Johannesburg en naar de luchthaven van Durban
Mocht je een vlucht terug naar Johannesburg willen dan regelen wij dit graag voor je
Niet inbegrepen: Verplichte buitensport verzekering met repatroulering
Consumpties in de accomodatie
Fietshuur en eventueel onderhoud/onderdelen
Persoonlijke uitgaven

Opties

Kroegentocht: Per ezel van Shebeen naar Shebeen om het locale bier te proeven tussen de locale bevolking. 

Een optie voor de laatste dag mits de groep voor 15H00 aankomt.

Kosten Kroegentocht: R 750.00
Abseilen: Dit is een unieke kans om de hoogste abseil ter wereld te doen.

Meer dan 200 meter onafgebroken afdalen.

Omdat deze abseil de nodige training vereist moet de tour met een extra dag verlengt worden en is daarom alleen mogelijk als de hele groep de abseil boekt.

Kosten Abseilen: R 2 250.00

Lesotho Highlands Adventure

Challenging routes, rugged nature and unique culture far away from civilization.

Cost: R 21 250.00 per person

View Trip

Lesotho is a kingdom embedded in South Africa and is slightly smaller than the Netherlands.

The lowest point in Lesotho is 1400 meters, which makes Lesotho the world's highest low point in the world.

It is a rugged country with plenty of challenges for the experienced mountain biker.

Thanks to our 4x4 support, we can ride the most beautiful natural trails in the remote areas and offer a unique cultural experience.

DayDescriptionDistanceClimbingDescendingMeals
1Arrival and Transfer---
2Afriski Trails25 - 30 km 1 200m1 500mB L
3Motete Monster73 km2 800m3 500mB L
4Katse Amble50 km1 300m1 200mB L
5Thaba Tseka Summit Trail62 km1 250m1 150mB L
6The Mast Trail60 km1 200m1 750mB L
7Trail into the Abbys68 km2 300m2 300mB L
8Transfer to Durban---
Maaltijden: B = Breakfast  L = Lunch
Dinner on this tour is not included but can be enjoyed in the local restaurants during the night. Cost for the participant.
Total: Distance: 365 km
Climbing: 11 200 meter
Descending: 11 800 meter.

The distances and times are indicative and depending on the circumstances.

1

Day 1

Arrival in Johannesburg and transfer to Lesotho

We meet each other at the Johannesburg airport from there we travel by bus to the Lesotho border.

After the Customs formalities we drive to the Afriski Resort at 3000 meters altitude. Here we spend the evening and can we get our first taste of the local food and beer.

2

Day 2

Afriski Trails

Details: Ride: 20 - 25km ~ Climb: 700m ~ Descend: 700m

After breakfast, we make a slow start on our bikes to get used to the height.

The Afriski Resort offers various routes for all levels. There is also a ski lift for those who prefer to save their energy for the coming days.

Lunch is served at the chalets and in the afternoon you are free to ride or prepare for the days ahead.

3

Day 3

Motete Monster

Details: Ride: 73km ~ Climb: 2800m ~ Descend: 3500m

The distance for today does not look far, but because of the 2800 meters of climbing, the average speed is slow and it will be a hard day.

We start over abandoned pony trails with lots of rocks.

As we get closer to the local population, the paths are used more often and can the speed can go up.

The route is not accessible by 4x4 so we have to take all the provisions for the whole day.

Depending on the rider’s condition, after 40 kilometers there is an option to ride to the car and go straight to the accommodation for the night ahead.

The stronger cyclists can ride the full distance to Motebong Village on the North side of the Katse Dam.

4

Day 4

Katse Amble

Details: Ride: 50km ~ Climb: 1300 ~ Descend: 1200m

Today is one of the easy days with more jeep trails than single track.

That does not mean it is all downhill, there is still a lot of climbing to be done in the thin air.

We ride through Lesotho's most populated areas, however it is still vary quite compared to any big city.

Today, there are many opportunities to interact with the local population, and it certainly will give some heart-warming moments.

We follow the Katse Dam's contours with spectacular views over the Lesotho waterworks.

The impressive dam wall and the Katse Hotel on the other side of the dam are our final destination for today.

5

Day 5

Thaba Tseka Summit Trail

Details: Ride: 62km ~ Climb: 1250m ~ Descend: 1150m

After a few kilometers on a country road we continue on a rugged pony trail through the valley of the Kholo-Ntso River.

As we get closer to the origin of the river, the route becomes steeper.

The last piece to the Thaba Tseka Plateau will involve some hiking.

Overhere, it is so remote and quite that even the famous shepherds that you encounter in most remote places, are absent.

The plateau is followed by challenging descent and another climb.

This is the last climb for today which brings us to Thaba Tseka where we sleep at the Buffalo Hotel.

6

Day 6

The Mast Trail

Details: Ride: 60km ~ Climb: 1200 ~ Descend: 1750m

This will be a spectacular day however; we start with a climb on the road.

After the tar we continue on a gravel road that slowly turns into a rough rocky road.

We cross a beautiful landscape dating back to the age of the historic super continent Gondwana.

After 30 kilometers we see the first signs of civilization.

After a few flat kilometers, we make a fast descent into the Mantsonyane Valley where we meet our car for a well-deserved refreshment.

The car will take us up to Marakabei, a rustic lodge on the Senqunyane River.

7

Day 7

Trail into the Abyss

Details: Ride: 68km ~ Climb: 2300m ~ Descend: 2300m

The cyclists who enjoyed yesterday’s trails will definitely be having another great day today.

The route takes us over a ridge between the Mantsonyane River and Sengunyane River.

As we go further from civilization, the route becomes more challenging as we start the spectacular descent into the Senqunyane valley.

The climb back to the valley is a mix of riding, hiking and climbing.

After the climb, the route winds through the wheat fields towards Semonkong.

After a few short but steep climbs and descents we arrive at the Semonkong Lodge which is the end of the ride.

8

Day 8

Transfer

After a relaxing breakfast, it is time to say goodbye to Lesotho and the Maluti Mountains.

A beautiful drive of about 5 hours brings us back to Durban Airport.

Here, we say goodbye to each other and go own way home or on holiday in South Africa.

Level 4

(from 1 to 5):

Challenging

This tour is for experienced mountain bikers with a good fitness level.

Cost: R 21 250.00

(See our terms and conditions)

Minimum number of participants: 8
Best travel time: September to April
Please note: Our guides are experienced mountain bikers with the necessary technical knowledge to make repairs on-the-go.

We have the most common parts with us that can be used at cost however, it is the rider's responsibility to keep his bike safe and rideable.

If you bring your own bike, it must be in good condition. If there are specific parts on your bicycle, such as a derailleur hanger, please bring a spare part.

Helmet required.

Cost: R 21 250.00 per person

Bike Rental:

Because this is quite a technical route, we recommend riding your own bike because that's the bike you're used to.

Several airlines offer the possibility to take your bicycle with you.

Included: 6 days of mountain biking
7 nights’ accommodation
Access to the routes
Meals as described (6 x breakfast, 6 x lunch)
Snacks, water and soft drinks during the stops on the way
Guides, assistants, driver and car for baggage and support
Transfers from Johannesburg Airport and to Durban Airport
If you want a flight back to Johannesburg we will gladly arrange this for you
Not included: Obligatory outdoor insurance with repatriation
Consumption's in the accommodation
Bike rental and maintenance / spare parts if required
Personal expenses

Options

Pub crawl: By Donkey from Shebeen to Shebeen to taste the local beer among the locals. 

An option for the last day provided the group arrives at 15H00.

Pub crawl Cost: R 750.00
Abseiling: This is a unique opportunity to do the highest abseil in the world.

Over 200 meters of uninterrupted descent.

Because this abseil requires the necessary training, the tour must be extended by an additional day and is therefore only possible if the entire group is going to book the abseil.

Abseiling Cost: R 2 250.00